این استارتاپ حدود 6 ماهه راه افتاده و در آن بهترین آموزش ها گذاشته شده و 3 دوره ی آموزشی تا به الان در آن گذاشته شده و آموزش ها همه به صورت صمیمی و 0 تا 100 بوده و مدرسین با خریداران مثل استاد و شاگرد در ارتباط در ارتباط هستند و چندین کلاس آموزشی آنلاین برگذار شده که استقبال خوبی از آنها شده