ایران مدرس در زمینه ارائه خدمات تدریس خصوصی، معرفی مدرسین و معلمان فعال در زمینه آموزش خصوصی در منزل، ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین معلمین و دانشجویان و دانش آموزان و .... فعالیت دارد.