بلدشو پلتفرمی است که ویدئوهای آموزشی و آموزنده تولید شده در سراسر دنیا را که کیفیت محتوای بالایی دارند، توسط کاربرانی که دارای تخصص ترجمه و صداگذاری هستند، به زبان فارسی برگردانده و عرضه می‌نماید. هدف از طراحی این پلتفرم ها که از ظرفیت و توان بالایی برخوردار هستند تشکیل شبکه‌ای از مترجمان و دوبلورهای حرفه‌ای است تا به کمک پلتفرم‌ها در امر تولید محتوای آموزشی و آموزنده به زبان فارسی تسهیل صورت گیرد. این امر نیز می تواند به ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش در کشور و دسترسی تمام فارسی زبانان به محتوای آموزشی به‌روز در حوزه‌های مختلف منجر گردد. بدین وسیله می‌توان انتظار داشت صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه کاربران صورت گیرد. هدف اصلی این استارت آپ ورود به بازارهای بین المللی و ترجمه و دوبله دوره های آموزشی تولید شده با زبانهای مختلف، به زبانهایی که به آن دوره نیاز دارند، می باشد.