هدف

تحلیل رفتار کاربر در برنامه های موبایلی


معرفی


شرکت دیتابین این توانمندی را دارد که در بالاترین سطح داده های موبایلی را تجزیه و تحلیل نموده و از زمان دانلود نرم افزار تا زمانی که کاربر از برنامه خود استفاده میکندکلیه رفتارهای وی را ارزیابی کند. ما با فراهم آوردن: امکان مشاهده تعداد نصب میانگین حضور کاربر در برنامه میزان ماندگاری کاربران منطقه جغرافیایی کاربران برند گوشی ورژن اندروید میزان پرداخت ها و درآمدها سایر رویدادهای سفارشی مورد نیاز شما داشبوردی کارآمد جهت تحلیل رفتار کاربر برایتان فراهم آورده ایم. دیتابین اولین آنالیتیکس موبایل ایران