عادت دستیابی یک کسب و کار نوپاست که با هدف کمک به افراد برای دستیابی به اهداف شخصی به ویژه راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شده است. ما باور داریم مهم‌ترین نیاز افراد در زمینه ایجاد تغییرات مثبت در زندگی مانند کارآفرینی نه مهارت‌های سخت (دانش فنی)‌ بلکه مهارت‌های نرم (مهارت‌های ذهنی) است. همچنین افراد نیاز دارند در فرایند تغییر فردی را در کنارشان داشته باشند تا به آن‌ها کمک کند متمرکز بر اهدافشان باقی بمانند و اقدامات ضروری را انجام دهند. نیاز اول را از طریق آموزش‌های تخصصی (کارگاه حضوری، پکیج‌های دانلودی و وبینار) و نیاز دوم را از طریق جلسات کوچینگ (مجازی و حضوری) تأمین خواهیم کرد.