هدف

ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مشاورین املاک


معرفی

معرفی بهترین مشاورین املاک در هر محله به خریدار و فروشنده. ارائه پیشنهاد هوشمند متناسب با نیاز کاربر در حوزه معاملات ملکی. راهنمایی خریدار و فروشنده جهت انتخاب بهترین مشاور املاک مرتبط با نوع ملک و معامله