فودیمو، سایت و اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا در مشهد است.

مزیت های رقابتی فودیمو عبارتند از:

.ارتقا کیفیت خدمات و توجه مضاعف به مشتری جهت ارائه خدمات 5 ستاره
.سرعت و دقت در ارسال غذا
.بومی بودن و شناخت بسیار جدی تر از بازار محلی
.سخت گیری در انتخاب رستوران ها و بررسی های دوره ای
.دادن انتخاب زیاد به مشتری با توجه به کثرت رستوران ها در شهر مشهد
.پوشش دادن تمام مناطق شهر با توجه به بومی بودن تمام بخشها و نیروهای فودیمو