هدف

افراد بتوانند تجربه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و کسب درآمد کنند.


معرفی

شما می توانید تجربه و مهارت های خود را داخل سایت به اشتراک بگذارید مانند تجربه دوچرخه سواری ، کوهنوردی ، منبت کاری ، سفالگری ، یوگا و...و در صورتی که افراد علاقه مند شدند می توانند تجربه شما را رزرو کنند و تجربه شما را تجربه!!! کنند