کلینکس سرویس آنلاین درخواست خدمات نظافت و خدمات منزل است، مشتریان می توانند از طریق سایت و اپلیکیشن درخواست خود را ثبت کنند و در سریع ترین زمان و بهترین کیفیت ممکن خدمت مورد نظرشان را دریافت نماینو