هدف

"زیما" پلتفرم تامین مالی جمعی برای صاحبان ایده در حوزه گردشگری و محیط زیست


معرفی

زیما یک بستر سرمایه ‌پذیری جمعی (crowdfunding) در حوزه محیط زیست و گردشگری است. کراودفاندینگ به معنی جذب سرمایه در اندازه های کوچک از تعداد زیادی افراد می باشد.
افرادی که در زمینه گردشگری و محیط زیست فعال هستند برای پروژه خود در زیما کمپین طراحی می کنند و شروع به جذب حمایت های مالی و غیر مالی از مخاطبان می کنند