گردشگری گروهی تلگرامی . معرفی جاذبه های گردشگری هر استان به تفکیک به اعضا . امکان تبادل اطلاعات و تجربیات اعضا از سفر با یکدیگر . امکان ایجاد خود گروه و جذب دیگران علاقه مندان به مکان های مختلف گروه برای سفر . امکان خرید بلیط تورهای و خدمات مختلف گردشگری با ادیافت تخفیف های های گروهی . برگزاری ایونت های مختلف گروهی . کمپین محافظت از طبیعت و پاکسازی طبیعت از الودگی ها . دارای وب سایت رسمی . دارای وب سایت فروشگاهی . دارای کانال و گروه های منطفهای گروهی تلگرامی . دارای فروشگاه و ربات فروشگاهی تلگرام با امکان پرداخت بانکی و دریافت رسید . و ...