هدف اپلیکیشن "اسکان یار" در مرحله ی نخست ایجاد ارتباط مستقیم میان مسافر و میزبان برای اجاره ی موقت نقاط اسکان گردشگری می باشد.
در عمق این هدف گستره ی وسیعی از ویژگی های گوناگون نهفته شده که کاربر با استفاده از آنها قادر خواهد بود با حداقل زمان و هزینه، حداکثر گزینه های ممکن را بدون هیچ واسطه ای مشاهده نموده و با اطمینان خاطر اقدام به اجاره ی ملک نماید.
غایت این پروژه همانا توسعه ی صنعت گردشگری، کار آفرینی گردشگری – محور، کمک به رشد مناطق کم توسعه یافته و خانوارهای کم درآمد خواهد بود.