هدف

سفارش آنلاین غذا


معرفی

با بیست فود می تونی سفارشات رستورانت رو آنلاین دریافت کنی، یا با چند رستوران قرارداد ببندی و خودت سفارشات رو مدیریت کنی.