شبکۀ اجتماعی کتابخوان‌ها و کتاب‌زیست‌ها یعنی کسانی که همیشه با کتاب زندگی می‌کنند، کسانی که کتاب‌خواندن تفریح شان است و کسانی که علاقه‌مند به حوزۀ مطالعه هستند.

شباویز در قالب شبکه‌ای اجتماعی فعالیت می‌کند و قابلیت‌های کاربردی و ویژه ای در حوزه نشر و کتاب دارد که می‌تواند تمامی اقشار مرتبط به کتاب از جمله، نویسنده، ناشر، اصحاب رسانه، پژوهشگران و شبکه‌های فرهنگی را با جذابیت‌های بسیار متنوع، به خود جذب کند.