هدف

آموزش زبان های خارجی توسط اساتید نیتیو به منظور یادگیری سریع


معرفی


اُتیچر بستری برای آموزش آنلاین زبان های خارجی توسط معلم های نیتیو Native است که زبان مادری خود را به شما آموزش میدهند. زبان اموزان با نیازهای مختلف همچون تقویت زبان عمومی، مکالمه، آیلتس و تافل میتوانند از خدمات ارائه شده توسط اُتیچر استفاده کنند. oteacher.org